Projekty usługowe

Zespół Parkowo-Dworski w Dzikowcu

Projekt obejmował cztery zabytkowe budynki należące do kompleksu wpisanego do rejestru zabytków wraz z zagospodarowaniem terenu sieciami i przynależnymi obiektami inżynieryjnymi. Dodatkowo zaproponowano łącznik miedzy budynkami dla ułatwienia komunikacji między budynkiem dworu oraz oficyny dworskiej.

 

Parametry techniczne inwestycji:

Dwór

Powierzchnia użytkowa – 564 m2,
kubatura – 2 636 m3,
rozwiązania technologiczne – w budynku przeprojektowuje się częściowo układ ścian w związku z nowym układem funkcyjnym, dostosowującym go do funkcji restauracyjno-hotelowej; budynek przebudowywany z zachowaniem tkanki zabytkowej – ściany murowane z istniejącymi zdobieniami w stylu klasycystycznym; wzmocnienie istniejącego stropu Kleina; podbicia fundamentów w części piwnicznej; nowa więźba dachowa konstrukcji płatwiowo-kleszczowej.

 

Oficyna dworska

Powierzchnia użytkowa – 422 m2,
kubatura – 1 826 m3,
rozwiązania technologiczne – w związku ze zmianą funkcji na hotelową oficyna podlega częściowej przebudowie; zachowany zostaje główny podział ścian parteru, poddasze adaptowane na pokoje hotelowe; projektuje się podbicie części fundamentów, wzmocnienie istniejących stropów, wymianę więźby dachowej oraz pokrycia dachowego.

 

Oranżeria

Powierzchnia użytkowa – 78 m2,
kubatura – 468 m3,
rozwiązania technologiczne – budynek przebudowywany w całości w związku z jego bardzo złym stanem technicznym; odtworzenie obiektu z zachowaniem proporcji, gabarytów oraz materiałów – mury z cegły pełnej, więźba dachowa krokwiowa.

 

Spichlerz

Powierzchnia użytkowa – 650 m2,
kubatura – 3 300 m3,
rozwiązania technologiczne – spichlerz będzie posiadał wielofunkcyjną rolę, a zatem wprowadzony został podział na każdym z pięter, co pozwoliło wygospodarować część restauracyjną, gabinety lub pomieszczenia biurowe oraz dużą salę na poddaszu; główny układ konstrukcyjny pozostaje bez zmian – na słupach murowanych oraz (na wyższych piętrach) drewnianych stropy drewniane; wydzielona została klatka schodowa zgodnie z normami przeciwpożarowymi; na elewacjach otwarte zostaną obecnie zamurowane wnęki okienne.

 

Łącznik

Długość przejścia – 10 m,
powierzchnia użytkowa – 51 m2,
rozwiązania technologiczne – nowo projektowany łącznik będzie pełnił funkcję komunikacyjną pomiędzy budynkiem dworu a oficyną; zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi forma łącznika będzie prosta – konstrukcja stalowa przeszklona, z drzwiami przesuwnymi na obu elewacjach w poziomie terenu.

HENSFORT – budowa budynku biurowo-usługowego oraz hali produkcyjno-magazynowej jako rozbudowa zakładu produkcyjnego

Zakres dokumentacji obejmował uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji w tym decyzji środowiskowej na podstawie opracowanego raportu oddziaływania na środowisko, projekt budowlany pełno branżowy, projekt wykonawczy pełnobranżowy, przedmiary robót i kosztorysy.

 

Parametry techniczne inwestycji:

Budynek biurowo-usługowy:

Ilość kondygnacji: 3 kond. naziemne
Powierzchnia użytkowa: 1 521 m2
Kubatura: 6 602 m3
Budynek biurowo-usługowy przy hali produkcyjno-magazynowej zakładu produkcyjnego stolarki budowlanej.
Zaprojektowany dla obsługi administracyjno-biurowej zakładu produkcyjnego i realizacji funkcji marketingowej w zakresie prezentacji, reklamy, doradztwa technicznego i dystrybucji produktów w bezpośrednich kontaktach z klientem.
Budynek o trzech kondygnacjach i prostej, zwartej bryle ze stropodachem płaskim – dachem zielonym. Forma kubicznej bryły budynku wzbogacona jest plastycznie poprzez zastosowanie perforowanych paneli elewacyjnych oraz zaakcentowanie wejścia głównego do budynku, usytuowanego w cofniętym narożniku, pod nadwieszeniem drugiej kondygnacji.

 

Hala produkcyjno-magazynowa:

Powierzchnia użytkowa: 2 418m2
Kubatura: 15 230 m3
Budynek produkcyjny, 1 – kondygnacyjny w konstrukcji stalowej. Hala przylegać będzie elewacją północną do projektowanego budynku biurowego. Obiekt zlokalizowany zostanie na działce stanowiącej część terenu zabudowanego z pełną infrastrukturą, ogrodzonego z istniejącym zjazdem na drogę publiczną.
Obiekt zaprojektowano w konstrukcji szkieletu stalowego. Układy poprzeczne w postaci słupów głównych i rygli pełnościennych zaprojektowano w rozstawie osiowym co 6,00 m (jeden rozstaw 7,00 m w miejscu bramy wjazdowej). Obudowa ścienna oraz przekrycie dachu z płyt warstwowych .
Forma obiektów poprzez zastosowanie prostej, zwartej bryły oraz materiałów i elementów wykończeniowych charakterystycznych dla zabudowy usługowej i przemysłowej, przy zastosowaniu odpowiedniej kolorystyki, nawiązuje w swym wyrazie do istniejącej zabudowy w wyznaczonym terenie zabudowy przemysłowo-usługowej, stanowiąc element właściwie wkomponowany w otaczający krajobraz.
Na całość inwestycji wykonano projekt zagospodarowania terenu obejmujący parkingi i drogi manewrowe o powierzchni około 10 000,0 m2 wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu.

Nasi Partnerzy w projektowaniu: Madral, El-Instalproject

Klasztor Kalwarii Pacławskiej (Franciszkanów) – przebudowa rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków gospodarczych

Projekt obejmował cztery  budynki w tym obiekty wpisane do rejestru zabytków należące do kompleksu zabudowy gospodarczej Klasztoru.
Zakres umowny obejmował przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich branż wraz z koordynacją.

 

Parametry techniczne inwestycji:

Segment 1 – W skład którego wchodzą dwa budynki gospodarcze z częściowym podpiwniczeniem projektuje się jako budynek usługowy mieszczący funkcję sali audiowizualnej.

Powierzchnia użytkowa: 303,0 m2
Kubatura: 1530,0 m3

Segment 2 – Składający się z budynku gospodarczego projektowanego do przebudowy wraz z adaptację poddasza na cele użytkowe, częściową rozbiórką
i zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową i kulturalno-wystawienniczą,

Powierzchnia użytkowa: 299,0 m2
Kubatura: 1425,0 m3

Segment 3 – Projektowany poprzez przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego (stodoły) wraz ze zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszczący funkcję sali konsumpcyjnej.

Powierzchnia użytkowa: 480,0 m2
Kubatura: 3 260,0 m3

Budynek handlowo-usługowy „Kamyczkowo” w Przemyślu

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany budynku usługowo- handlowego wraz z przyległą wiatą i zagospodarowaniem terenu wraz z ekspozycją i banerem reklamowym.

 

Parametry techniczne inwestycji:

Budynek handlowo-usługowy:

powierzchnia zabudowy: 26,50 m2
powierzchnia użytkowa: 24,62 m2
kubatura: 148,40 m3

 

Wiata:

powierzchnia zabudowy: 17,50 m2
powierzchnia użytkowa: 17,00 m2
kubatura: 53,50 m3
rozwiązania technologiczne – budynek posadowiony na fundamencie tradycyjnym, konstrukcja nadziemia żelbetowa z okładziną elewacyjną z kamienia naturalnego, stropodach pełny, płaski. Konstrukcja wiaty szkieletowa.
Nasi Partnerzy w projektowaniu: 4rm Rafał Witusik, Madral, El-Instalproject
Komentarze zostały zablokowane.