Projekty przemysłowe

Betoniarnia Radymno

Budowa zakładu betoniarskiego z zasiekami kruszyw, zbiornikiem bezodpływowym na ścieki, kontenerami socjalnymi, kotłowni, magazynu chemii oraz zjazdem drogowym i infrastrukturą.

Obiekt zaprojektowano jako modułową, systemową, szybko przestawną wytwórnię betonu na potrzeby prowadzonej działalności firmy TRANSBET Betoniarnie. W skład wytwórni betonu z mieszarką BRS 1000M wchodzą następujące maszyny i urządzenia:

 • mieszarka turbinowa BRS 1000M,
 • konstrukcja wsporcza wraz ze schodami,
 • urządzenie wciągająco-zasypowe (tor jezdny wraz z koszem zasypowym),
 • zbiornik szeregowy kruszywa,
 • waga taśmowa kruszywa WK-800,
 • stacjonarna waga cementu 600 kg,
 • waga wody 300 l,
 • wagowy dozownik domieszek chemicznych,
 • system sterowania SUS 4,0 – szafa sterownicza,
 • kontener sterowniczy,
 • kontener kotłowni,
 • kontener magazynu chemii,
 • podajniki ślimakowe CT 219,
 • silosy cementu ZCN 60,
 • bariery ochronne kosza zasypowego.

W ramach niniejszego projektu zakłada się możliwość wykonania obudowy węzła z płyt warstwowych, blach trapezowych na konstrukcji szkieletowej stalowej.

Ponadto, na potrzeby magazynowania kruszyw opracowano projekt zasieków z prefabrykowanych ścian oporowych typu L. W celu zapewnienia warunków higieniczno-sanitarnych zaprojektowano także kontenerowy budynek socjalno-biurowy.

Wymiary dla całego zespołu wytwórni:

 • długość – 33,80 m,
 • szerokość – 4,60 – 11,60 m,
 • wysokość – do 12,00 m.

Wymiary zasieków kruszyw:

 • długość – 57,0 m,
 • szerokość – 10,0 m,
 • wysokość – do 3,20 m,
 • długość – 33,80 m,
 • szerokość – 4,60 – 11,60 m,
 • wysokość – do 12,00 m.

Stacja demontażu samochodów przy ul. Lwowskiej w Przemyślu

Przeznaczeniem projektowanych budynków będzie stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Funkcja budynku realizowana zgodnie z artykułem 3, pkt. 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Budynek hali magazynowej wysokiego składowania:
powierzchnia użytkowa – 975,0 m2,
kubatura – 9 594,7 m3.

Budynek hali demontażu pojazdów:
powierzchnia użytkowa – 264,0 m2,
kubatura – 1 548,3 m3.

Garaże służbowe z częścią socjalną:
powierzchnia użytkowa – 118,54 m2,
kubatura – 775,1 m3.

Łącznik z kotłownią:
powierzchnia użytkowa – 43,92 m2,
kubatura – 162,1 m3.

Budynek administracyjno-handlowy:
powierzchnia użytkowa: 294,41 m2.


Hala produkcyjno-magazynowa maszyn szklarskich

Rozbudowa warsztatu remontu maszyn szklarskich polegająca na budowie hali produkcyjno-magazynowej z łącznikiem na terenie O-I Centrum Serwisowe Maszyn.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa warsztatu remontu maszyn szklarskich polegająca na budowie hali produkcyjno-magazynowej z łącznikiem, instalacji zewnętrznych (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej do zbiornika bezodpływowego
z osadnikiem i separatorem), instalacji wewnętrznych (elektrycznej, sprężonego powietrza, wodno-kanalizacyjnej, c.o.) wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Budynek przeznaczony będzie do demontażu maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego oraz zdemontowanych detali jako części zamiennych. Obiekt stanowi uzupełnienie infrastruktury inwestora.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

 • wysokość budynku do kalenicy – 10.09 m,
 • szerokość – 20,15 m,
 • długość – 53,05 m.

Wymiary łącznika:

 • szerokość – 3,80 m,
 • długość – 5,15 m.

Inne parametry techniczne obiektu:

 • powierzchnia zabudowy (hala z łącznikiem) – 1 088,0 m2,
 • łączna powierzchnia użytkowa – 1 071,6 m2,
 • kubatura hali – 9 172,5 m3,
 • kubatura łącznika – 107,5 m3,
 • kubatura łącznie – 9 280,0 m3,
 • liczba kondygnacji – 1,
 • kąt nachylenia połaci hali – 30%,
 • kąt nachylenia połaci łącznika – 30%,
 • warunki gruntowe – proste,
 • kategoria geotechniczna – 1,
 • kategoria budynku – PM (przemysłowe i magazynowe).

Linia technologiczna do produkcji płyt miękkich w zakładzie produkcyjnym Fibris S.A.

Projekt fundamentów i konstrukcji żelbetowych na potrzby budowy linii produkcyjnej płyt miękkich.

Przedmiotem inwestycji jest budowa fundamentów, kadzi żelbetowych i pod konstrukcji w kondygnacji podziemnej dla nowej linii produkcyjnej płyt pilśniowych miękkich.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

 • wysokość obiektów żelbetowych – do 5,0 m,
 • szerokość linii– do 10,0 m,
 • długość linii– do 70,0 m.

Komentarze zostały zablokowane.