Projekty mieszkaniowe

Osiedle Infiore Park w Przemyślu

Projekt zakładał budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z przynależną infrastrukturą oraz terenami rekreacyjnymi, tj. boisk, altan, placów zabaw. Głównym założeniem inwestora było stworzenie pierwszego w Przemyślu przyjaznego i bezpiecznego osiedla, przewyższającego wszystkie standardy panujące w naszym mieście.

Powierzchnia poszczególnych budynków

Budynek nr 1:
liczba kondygnacji – trzy kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe (w części dominanty cztery pełne kondygnacje),
powierzchnia użytkowa – 1 505,73 m2,
kubatura – 11 269 m3,
liczba mieszkań – 25,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 540,8 m2.

Budynek nr 2:
liczba kondygnacji – trzy kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe (w części dominanty cztery pełne kondygnacje),
powierzchnia użytkowa – 1 842,61 m2,
kubatura – 13 905 m3,
liczba mieszkań – 29,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 705,42 m2.

Budynek nr 3:
liczba kondygnacji – trzy kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe,
powierzchnia użytkowa – 1 969,27 m2,
kubatura – 14 874 m3,
liczba mieszkań – 26,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 1 398,51 m2.

Budynek nr 4:
liczba kondygnacji – trzy kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe,
powierzchnia użytkowa – 2 117,8 m2,
kubatura – 17 556 m3,
liczba mieszkań – 38,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 1 418,96 m2.


Rozwiązania technologiczne

Niesprzyjające warunki gruntowe postawiły przed naszymi konstruktorami zadanie zaprojektowania stabilnego i ekonomicznego posadowienia poszczególnych budynków. Posadowienie budynków na żelbetowych skrzyniach wykonanych w technologii białej wanny oraz liczne prace inżynieryjne zagwarantowały bezpieczeństwo mieszkańców i ustabilizowały grunt na południowym stoku nowej zabudowy przy ul. Bielskiego. Wykorzystanie nowoczesnych materiałów pozwoliło na wyeliminowanie newralgicznych punktów w budownictwie wielorodzinnym.

Więcej informacji o inwestycji na stronie http://infores-developer.pl.

Komentarze zostały zablokowane.