Osiedle Infiore Park w Przemyślu

Projekt zakładał budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z przynależną infrastrukturą oraz terenami rekreacyjnymi, tj. boisk, altan, placów zabaw. Głównym założeniem inwestora było stworzenie pierwszego w Przemyślu przyjaznego i bezpiecznego osiedla, przewyższającego wszystkie standardy panujące w naszym mieście.

Parametry techniczne poszczególnych budynków

Budynek nr 1:
liczba kondygnacji – trzy kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe (w części dominanty cztery pełne kondygnacje),
powierzchnia użytkowa – 1 505,73 m2,
kubatura – 11 269 m3,
liczba mieszkań – 25,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 540,8 m2.
Budynek nr 2:
liczba kondygnacji – trzy kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe (w części dominanty cztery pełne kondygnacje),
powierzchnia użytkowa – 1 842,61 m2,
kubatura – 13 905 m3,
liczba mieszkań – 29,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 705,42 m2.
Budynek nr 3:
liczba kondygnacji – trzy kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe,
powierzchnia użytkowa – 1 969,27 m2,
kubatura – 14 874 m3,
liczba mieszkań – 26,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 1 398,51 m2.
Budynek nr 4:
liczba kondygnacji – trzy kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe,
powierzchnia użytkowa – 2 117,8 m2,
kubatura – 17 556 m3,
liczba mieszkań – 38,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 1 418,96 m2.

Rozwiązania technologiczne

Niesprzyjające warunki gruntowe postawiły przed naszymi konstruktorami zadanie zaprojektowania stabilnegoi ekonomicznego posadowienia poszczególnych budynków. Posadowienie budynków na żelbetowych skrzyniach wykonanych w technologii białej wanny oraz liczne prace inżynieryjne zagwarantowały bezpieczeństwo mieszkańców
i ustabilizowały grunt na południowym stoku nowej zabudowy przy ul. Bielskiego. Wykorzystanie nowoczesnych materiałów pozwoliło na wyeliminowanie newralgicznych punktów w budownictwie wielorodzinnym.

Nasi Partnerzy w projektowaniu: Pracownia Architektoniczna Przemyśl, Madral, El-Instalproject

Więcej informacji o inwestycji na stronie http://infores-developer.pl.


Zespół budynków Infores Park w Przemyślu

Projekt zakładał budowę dwóch budynków wielorodzinnych w systemie zamkniętym wraz z terenem urządzonym tj. zielony dziedziniec, place zabaw, ciągi piesze. W części podziemnej mieścić się będą wielostanowiskowe garaże podziemne wraz z boksami i komórkami lokatorskimi.W parterze zlokalizowano częściowo drobne usługi.

Stan projektowy inwestycji:

Budynek A
– zakończono projekt budowlany na podstawi którego uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę,
– zakończono projekt wykonawczy na podstawie którego rozpoczęto roboty budowlane,
– przekazano do użytkowania
Budynek B 
– zakończono projekt budowlany na podstawi którego uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę,
– zakończono projekt wykonawczy na podstawie którego rozpoczęto roboty budowlane,
– w trakcie realizacji

Parametry techniczne poszczególnych budynków

Budynek A:
liczba kondygnacji – sześć naziemnych, garaż podziemny
powierzchnia użytkowa – 5 930,0 m2,
kubatura – 48 055,0 m3,
liczba mieszkań – 102,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 3 686,0 m2.
Budynek B:
liczba kondygnacji – cztery do sześć naziemnych, garaż podziemny
powierzchnia użytkowa – 3 215,0 m2,
kubatura – 26 053,0 m3,
liczba mieszkań – 52,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 2 516,0 m2.

Rozwiązania technologiczne

Z uwagi na maksymalne wykorzystanie działki na garaże podziemne wprowadzono jako zabezpieczenie robót ziemnych dla fundamentowania i kondygnacji podziemnej pale CFA zbrojone profilem stalowym IPN 160. Samo posadowienie stanowi skrzynia żelbetowa z płytą denną gr. 40 cm i 60 cm. Konstrukcję części nadziemnej podzielono na trzy rodzaje
tj. żelbetową, murową i mieszaną co pozwoliło zachować bezpieczeństwo konstrukcji oraz ekonomię inwestycji. Elementy murowe dla ścian nośnych jak i działowych stanowią obecnie najnowsze rozwiązania dla inwestycji deweloperskich spełniając stawiane im wymagania w zakresie trwałości, odporności p.poż i akustyki.

Nasi Partnerzy w projektowaniu: B2 Studio, Madral, El-Instalproject

Więcej informacji o inwestycji na stronie http://infores-developer.pl.


Budynek wielorodzinny z garażami podziemnymi

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany budynku wielorodzinnego jako zabudowa uzupełniająca pierzei ul. Żeromskiego w Przemyślu. Budynek dwu kondygnacyjny z garażami podziemnymi dostępnymi
z windy samochodowej.

Parametry techniczne budynku

powierzchnia zabudowy – 345,00 m2
powierzchnia użytkowa garażu – 421,93 m2
powierzchnia użytkowa mieszkań – 502,03m2
powierzchnia komunikacji i pomocnicza – 107,03 m2
kubatura garażu – 1191,44 m3
kubatura nad ziemia – 2 511,72m3
kubatura razem – 3703,16 m3

Rozwiązania technologiczne

Inwestycja z uwagi na zabudowę w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków mieszkalnych,
infrastruktury ul. Żeromskiego oraz konieczność wykonania garaży podziemnych na potrzeby wykonania robót zimnych wymagała obwodowego zabezpieczenia wykopów. Zaprojektowano palisadę z mikropali, które ostatecznie zostały zespolone ze ścianami żelbetowymi garażu podziemnego. Część nadziemną zaprojektowano jako tradycyjną murowaną z tarczami stropów żelbetowych i konstrukcją wspomagającą w postaci belek i rdzeni żelbetowych. Konstrukcja dachu drewniana w postaci przecinających się dachów dwuspadowych w trzech układach kalenic.

Nasi Partnerzy w projektowaniu: Madral, El-Instalproject

Budynek nr 5 na osiedlu Infiore Park w Przemyślu

Projekt zakładał budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z terenem urządzonym tj. zielonym dziedzińcem i ciągami pieszymi. W części podziemnej mieścić się będą wielostanowiskowe garaże podziemne z boksami i komórkami lokatorskimi. W parterze zlokalizowano garaż podziemny oraz mieszkania w części południowej.

Stan projektowy inwestycji:

– zakończono projekt budowlany na podstawi którego uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę,
– etapowo realizowany jest projekt wykonawczy na podstawie którego rozpoczęto roboty budowlane,

Parametry techniczne budynku

liczba kondygnacji – 6 kondygnacji naziemnych + jedna podziemna
powierzchnia użytkowa mieszkań – 4 297,70 m2,
kubatura – 28 512,10 m3,
liczba mieszkań – 70,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 1 641,41 m2.

Rozwiązania technologiczne

Projekt zakłada intensywne  wykorzystanie działki położonej na południowym stoku. W celu wykonania głębokich wykopów pod garaże podziemne zaprojektowano pale CFA  o  średnicy 400 mm i 600 mm zbrojone koszami z prętów stalowych. Samo posadowienie stanowi skrzynia żelbetowa z płytą denną gr. 40 cm i 60 cm. Konstrukcję części nadziemnej podzielono na żelbetową w obrębie parteru i piętra oraz i mieszaną na pozostałych kondygnacjach co pozwoliło zachować bezpieczeństwo konstrukcji oraz ekonomię inwestycji. Elementy murowe dla ścian nośnych jak i działowych stanowią obecnie najnowsze rozwiązania dla inwestycji deweloperskich spełniając stawiane im wymagania w zakresie trwałości, odporności p.poż i akustyki.

Nasi Partnerzy w projektowaniu: B2 Studio, Madral, El-Instalproject

Więcej informacji o inwestycji na stronie http://infores-developer.pl.

Komentarze zostały zablokowane.