Projekty mieszkaniowe

Osiedle Infiore Park w Przemyślu

Projekt zakładał budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z przynależną infrastrukturą oraz terenami rekreacyjnymi, tj. boisk, altan, placów zabaw. Głównym założeniem inwestora było stworzenie pierwszego w Przemyślu przyjaznego i bezpiecznego osiedla, przewyższającego wszystkie standardy panujące w naszym mieście.

 

Powierzchnia poszczególnych budynków

Budynek nr 1:
liczba kondygnacji – trzy kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe (w części dominanty cztery pełne kondygnacje),
powierzchnia użytkowa – 1 505,73 m2,
kubatura – 11 269 m3,
liczba mieszkań – 25,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 540,8 m2.
Budynek nr 2:
liczba kondygnacji – trzy kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe (w części dominanty cztery pełne kondygnacje),
powierzchnia użytkowa – 1 842,61 m2,
kubatura – 13 905 m3,
liczba mieszkań – 29,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 705,42 m2.
Budynek nr 3:
liczba kondygnacji – trzy kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe,
powierzchnia użytkowa – 1 969,27 m2,
kubatura – 14 874 m3,
liczba mieszkań – 26,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 1 398,51 m2.
Budynek nr 4:
liczba kondygnacji – trzy kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe,
powierzchnia użytkowa – 2 117,8 m2,
kubatura – 17 556 m3,
liczba mieszkań – 38,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 1 418,96 m2.

Rozwiązania technologiczne

Niesprzyjające warunki gruntowe postawiły przed naszymi konstruktorami zadanie zaprojektowania stabilnego i ekonomicznego posadowienia poszczególnych budynków. Posadowienie budynków na żelbetowych skrzyniach wykonanych w technologii białej wanny oraz liczne prace inżynieryjne zagwarantowały bezpieczeństwo mieszkańców i ustabilizowały grunt na południowym stoku nowej zabudowy przy ul. Bielskiego. Wykorzystanie nowoczesnych materiałów pozwoliło na wyeliminowanie newralgicznych punktów w budownictwie wielorodzinnym.

Więcej informacji o inwestycji na stronie http://infores-developer.pl.

 


Zespół budynków Infores Park w Przemyślu

Projekt zakładał budowę dwóch budynków wielorodzinnych w systemie zamkniętym wraz z terenem urządzonym tj. zielony dziedziniec, place zabaw, ciągi piesze. W części podziemnej mieścić się będą wielostanowiskowe garaże podziemne wraz z boksami i komórkami lokatorskimi.
W parterze zlokalizowano częściowo drobne usługi.

 

Stan projektowy inwestycji:

Budynek A
– zakończono projekt budowlany na podstawi którego uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę,
– zakończono projekt wykonawczy na podstawie którego rozpoczęto roboty budowlane,
Budynek B 
– zakończono projekt koncepcyjny,
– trwają prace projektowe w zakresie projektu budowlanego,

 

Parametry techniczne poszczególnych budynków

Budynek A:
liczba kondygnacji – sześć naziemnych, garaż podziemny
powierzchnia użytkowa – 5 930,0 m2,
kubatura – 48 055,0 m3,
liczba mieszkań – 102,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 3 686,0 m2.
Budynek B:
liczba kondygnacji – cztery do sześć naziemnych, garaż podziemny
powierzchnia użytkowa – 3 215,0 m2,
kubatura – 26 053,0 m3,
liczba mieszkań – 52,
powierzchnia garażu (parking podziemny) – 2 516,0 m2.

Projekt realizowany jest przy udziale naszych Partnerów: B2 Studio, Madral, El-Instalproject

Więcej informacji o inwestycji na stronie http://infores-developer.pl.

Komentarze zostały zablokowane.