Projekty inżynieryjne

Palisada Infores – projekt palowania jako zabezpieczenie wykopu

Celem było wykonanie projektu technicznego pali wierconych świdrem ciągłym w technologii zbrojonych kolumn betonowych CFA jako zabezpieczenie wykopu podczas budowy budynków wielorodzinnych „Osiedle Infiore Park w Przemyślu”. Oczep wykonany w formie belki wieloprzęsłowej o przekroju 60×40 cm i długości 59 m zamykając całą długość palisady.

Dane techniczne:

 • lokalizacja: Przemyśl, ul. Bielskiego
 • rodzaj pali: wiercone świdrem ciągłym CFA
 • liczba pali: 74
 • średnica: ϕ600
 • długość: 6,00 m

Mur oporowy – projekt muru oporowego

Projekt dotyczy żelbetowej ściany oporowej płytowo – kątowej podtrzymującej naziom. Podstawa
i ściana wykonana jest jako monolityczna ściana żelbetowa. Ścianę podzielone na 3 segmenty
o długościach 13,40 m, 13,5 m i 13,40 m oddzielonych przerwami dylatacyjnymi.

Dane techniczne:

 • lokalizacja: Przemyśl, ul. Bielskiego
 • rodzaj: ściana oporowa płytowo – kątowa
 • wymiary:
  • podstawa (część pozioma) muru: 2,60 x 0,4 m i 3,30 x 0,4 m,
  • ściana (część pionowa) muru: 2,70 x 0,3m i 3,7 x 0,3 m,
 • całkowita długość muru: 40,30 m
 • wysokość muru: 3,10 – 4,10 m
Komentarze zostały zablokowane.